February 2004 Archives

February 04, 2004 3:23 PM

cws_srx645_ooo111fix3 tagged

CVS branch cws_srx645_ooo111fix3 seems to be tagged right now. I hope it is finished when I'm at home so I can start updating our build system to it in the evening.

Update: Martin H. just told me on IRC, that it is finished :)

Update ii: res and sdk_oo projects are still missing.

-----

Posted by Pavel | Permanent link | File under: OpenOffice.org

středa, 3. února 2004, 21:43:27

Koncesionářské poplatky vs daně, "paušál" za dialup (Czech)

Zajímavá diskuse se v těchto dnech rozvíjí na téma koncesionářských poplatků. Jedna strana chce poplatky zvýšit a říká, ať si je Česká televize vybírá sama. Druhá strana je chce zachovat ve stávající výši, ale je si vědoma neschopnosti ČTV řádně vybírat tento poplatek, proto navrhuje, aby jej platily všechny domácnosti paušálně (vlastně forma nové daně za domácnost).

Jak jej budou platit? Budou chodit každý měsíc na poštu? Jednou ročně? Tipuji, že to bude do konce března, a tak už v toto dobu budeme chodit na alespoň čtyři místa... Co je to domácnost? Proč není adekvátní částka (poslanci a senátoři se mohou i zde o něco přít, např. o výši této paušální částky) poukázána na účet ČTV přímo ze státního rozpočtu a ČTV tak nebude disponovat našimi osobními údaji a občané nebudou muset počítat s dalším pravidelným výdajem? Vždyť ČTV má již tak svých problémů dost a nemůžeme jí naložit další díl odpovědnosti.

Současné podmínky platby koncesionářského poplatku naleznete na webu České televize.

Nebo je to všechno jenom zastírací manévr, který má odvrátit pozornost od zvýšení daně z přidané hodnoty z vodného a stočného?

Další dnešní kapitolou, o které se musím zmínit, je "paušální" připojení k síti Internet pomocí dialupu. Jako vždy byla kampaň předcházející dnešním tiskovým konferencím Českého Telecomu a GTS přinejmenším zavádějící. Nejedná se o všemi velmi netrpělivě očekávané paušální neomezené připojení k síti Internet. Neomezené připojení je omezeno intervaly (např. svátek, mimo špičku apod).

Stále tedy neexistuje opravdu neomezené připojení pro obyčejné lidi. Ne všichni si mohou dovolit mít např. domů bezdrátové spojení, případně neomezené tarify GPRS.

-----

Posted by Pavel | Permanent link | File under: Lost in Thoughts

February 03, 2004 8:49 PM

qvwm: Impressive window manager

In the past I went through about ten window managers on my desktop (I remember at least fvwm, fvwm95, sawfish, sawfish2 and now finally blackbox). For several commercial projects we use also desktop environments like KDE and GNOME. I even tried to use KDE on my system, but I prefer using RAM for work not for fun...

But sometimes you are faced with a problem that is outside your current knowledge and you need to look for something new, investigate new software etc.

This is why I'm spending a lot of time with qvwm. It is a window manager that is a parody to Microsoft Windows 98 desktop. A nice parody: icons are animated (it is unusable for real work in fact), some icons are vertically mirrored compared to the Windows systems (nice ;-) and it is possible to customize it to death (see e.g. this screenshot). And this is the main advantage why I'm using it in this project. The second most important advantage is its license: GNU GPL.

Try it - it is quite old, but impressive anyway.

-----

Posted by Pavel | Permanent link | File under: Work

February 03, 2004 7:29 PM

We are looking for a suitable car for you!

This is the slogan Prague's taxi service AAA uses when you are calling for their car.

Octavia II And now we are in the similar situation, we are looking for a car that fits our soon to by three-member family. Local car producer Škoda Auto just announced first official pictures of their new car Octavia II.

And it is really impressive (but it is NOT Volvo ;-). The only problem is that they seem to dislike my Mozilla browser enough to not show me the complete page about Octavia II.

-----

Posted by Pavel | Permanent link | File under: Private

February 03, 2004 5:11 PM

Using Ant 1.6+ for compilation

Ant is a necessary requisite for OpenOffice.org compilation process starting with 680 base tree (2.0 branch). OpenOffice.org use the "java" method of calling it, ie. directly. This method is deprecated as of Ant 1.6 (see RELEASE NOTES for version 1.6.0):

...

  • ant.jar's manifest does no longer include a Class-Path entry, so it is no longer possible to run Ant via java -jar ant.jar without manually altering the CLASSPATH.
...

This issue is solved in #i23464#.

-----

Posted by Pavel | Permanent link | File under: OpenOffice.org

February 03, 2004 2:04 PM

JDK 1.3 compatibility broken in SRC680_m23

Fix3 CVS tree is still not opened, thus I've updated my 680 based OpenOffice.org tree to SRC680_m23 and (almost) migrated our build system to it. The file filter/source/config/tools/utils/FileHelper.java in SRC680_m23 contains:

package com.sun.star.filter.config.tools.utils;

// __________ Imports __________

import java.io.*; import java.nio.channels.*; import java.lang.*; import java.net.*; import java.util.*;

but java.nio.channels is JDK 1.4+ thing thus it broke 1.3 builds. Issue #i25034# filed to get it fixed.

-----

Posted by Pavel | Permanent link | File under: OpenOffice.org

February 03, 2004 1:41 PM

Blog started...

Ladies and gentlemen, we got him (too). Yes, they got me too. Louis and Sander started blog mania at OpenOffice.org thus I have to follow them :)

-----

Posted by Pavel | Permanent link